Kaj znamo?

Kaj znamo?

Strojni sestavi

Izdelava samostojnih strojev in strojnih sestavov, kjer lahko izhajamo iz nabora že obstoječih rešitev ali za stranko pripravimo čisto nov, individualiziran produkt.

Avtomatizacija proizvodnje

Identificiramo najoptimalnejše točke v procesih, kjer lahko z avtomatizacijo doprinesemo k učinkovitosti ali ergonomskem izboljšanju celotnega proizvodnega procesa ter predlagane rešitve tudi izdelamo.

Optimizacija

Optimizacija in nadgradnje obstoječe strojne opreme strank na strojnih in elektro segmentih.

Montaža in vzdrževanje

Lastna montaža in vzdrževanje opreme ter zagotavljanje rezervnih delov.

Projektiranje in inženiring

Idejna zasnova tehničnih rešitev s pripravo dokumentacije, ki služi nadaljnji izdelavi strojne opreme.

Tehnično svetovanje in vodenje projektov

Sodelujemo pri idejni zasnovi, finančnem in tehničnem vrednotenju projektov, koordiniramo izvajalce in spremljamo izvedena dela vse do prevzemov in kvalitetne montaže z usposabljanjem.

sl_SI